Na vyvolávanie vašich fotografií používame stroj Frontier 570. Tento stroj nie je obyčajnou tlačiarňou. Fotografie sú najprv nasvecované laserom na svetlocitlivý papier a následne, na základne chemických procesov vyvolávané. Tento stroj nám umožňuje vyvolať viac ako 2000 fotografií za hodinu. Vďaka tejto technológii budú mať vaše fotografie vysokú kvalitu a dlhú životnosť.